[1]
ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ. 2011. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2. Princess of Naradhiwas University Journal. 3, 3 (Sep. 2011).