[1]
กรดกางกั้น ส. 2013. หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Princess of Naradhiwas University Journal. 5, 2 (May 2013).