[1]
รุจิระศักดิ์ ม. and เกิดนุ่น พ. 2014. การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Princess of Naradhiwas University Journal. 6, 1 (Jan. 2014).