[1]
บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม. and บือราเฮงฟ. 1. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Princess of Naradhiwas University Journal. 9, 2 (1), 65-72.