(1)
สือแม ซ. เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย. Pnu Sci J 2011, 1.