(1)
ดอเล๊าะ น. วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง. Pnu Sci J 2011, 1.