(1)
จันทรเดิม ส. การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์. Pnu Sci J 2011, 2.