(1)
เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ. Pnu Sci J 2011, 2.