(1)
บินระหีม อ.; สุรวัลลภ พ.; แขกพงศ์ เ.; โต๊ะตาหยง ม. ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี. Pnu Sci J 2011, 3.