(1)
ไชยพันธุ์ ส.; วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ... (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ). Pnu Sci J 2011, 3.