(1)
ไชยพันธุ์ ส.; วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ...(ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2. Pnu Sci J 2011, 3.