(1)
แดงสุวรรณ ก.; ฟองสุวรรณ ช.; กาเซ็ง ซ.; ศรีชัย เ.; จีนคง เ.; มะแซะ เ.; วรรณสกล อ. การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์. Pnu Sci J 2012, 4.