(1)
กรดกางกั้น ส. หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Pnu Sci J 2013, 5.