(1)
ศิริพันธุ์ ศ. บทบรรณาธิการ. Pnu Sci J 2013, 5.