(1)
รุจิระศักดิ์ ม.; เกิดนุ่น พ. การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Pnu Sci J 2014, 6.