(1)
ศิริพันธุ์ ศ. บทบรรณาธิการ. Pnu Sci J 2011, 3.