(1)
บิณอะฮมัดฮ.; มั่นศรัทธาม.; บือราเฮงฟ. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Pnu Sci J 1, 9, 65-72.