บินระหีม อ., สุรวัลลภ พ., แขกพงศ์ เ., & โต๊ะตาหยง ม. (2011). ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53698