ไชยพันธุ์ ส.; วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ... (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ). Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 2, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708. Acesso em: 3 dec. 2022.