ไชยพันธุ์ ส.; วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ...(ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 3, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53718. Acesso em: 4 dec. 2022.