บินระหีม อับดุล, สุรวัลลภ พิษิฏฐ์, แขกพงศ์ เจ๊ะเหล๊าะ, and โต๊ะตาหยง มัจดี. 2011. “ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53698.