[1]
สือแม ซ., “เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย”, Pnu Sci J, vol. 1, no. 1, Sep. 2011.