[1]
มะเซ็ง อ., “ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย”, Pnu Sci J, vol. 1, no. 2, Sep. 2011.