[1]
มะเจะแน ว., “‘เรือกอและจำลอง’ ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน”, Pnu Sci J, vol. 1, no. 3, Sep. 2011.