[1]
จันทรเดิม ส., “การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์”, Pnu Sci J, vol. 2, no. 1, Sep. 2011.