[1]
เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ., “การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ”, Pnu Sci J, vol. 2, no. 3, Sep. 2011.