[1]
วานิยะพันธุ์ ล. and เวชประสิทธิ์ ร., “สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.