[1]
ไชยพันธุ์ ส., “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.