[1]
จุ้ยชุม เ., “วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.