[1]
บินระหีม อ., สุรวัลลภ พ., แขกพงศ์ เ., and โต๊ะตาหยง ม., “ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.