[1]
พรหมชัย ส., “เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 2, Sep. 2011.