[1]
ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ., “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ... (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ)”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 2, Sep. 2011.