[1]
ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ., “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ...(ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 3, Sep. 2011.