[1]
กรดกางกั้น ส., “หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”, Pnu Sci J, vol. 5, no. 2, May 2013.