[1]
รุจิระศักดิ์ ม. and เกิดนุ่น พ., “การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”, Pnu Sci J, vol. 6, no. 1, Jan. 2014.