[1]
สุทธิยาพิวัฒน์ ส., “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”, Pnu Sci J, vol. 8, no. 3, pp. 89–98, Aug. 2016.