[1]
สุทธิยาพิวัฒน์ส., “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”, Pnu Sci J, vol. 8, no. 3, pp. 89-98, 1.