[1]
ศิริพันธุ์ ศ., “บทบรรณาธิการ”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.