[1]
บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม., and บือราเฮงฟ., “ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด”, Pnu Sci J, vol. 9, no. 2, pp. 65-72, 1.