บินระหีม อับดุล, สุรวัลลภ พิษิฏฐ์, แขกพงศ์ เจ๊ะเหล๊าะ, and โต๊ะตาหยง มัจดี. “ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53698.