1.
เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 15 [cited 2022 Nov. 30];2(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679