1.
ไชยพันธุ์ ส, วชิรอำไพ อ. ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2. Pnu Sci J [Internet]. 2011 Sep. 19 [cited 2022 Nov. 30];3(3). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53718