[1]
ศรีรัตนอารี พ., คงสง ว., ตู้ประกาย เ. and หาญพาณิชย์ บ. 2019. Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology. 22, 2 (Dec. 2019), 71–80.