(1)
ธนฐิติวราพงษ์ ร.; แหวนเพชร น.; ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธ. Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province. rusci 2019, 22, 53-60.