ธนฐิติวราพงษ์ ร.; แหวนเพชร น.; ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธ. Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 53–60, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232491. Acesso em: 19 aug. 2022.