ธนฐิติวราพงษ์ ร., แหวนเพชร น. and ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธ. (2019) “Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province”, Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology, 22(2), pp. 53–60. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232491 (Accessed: 19 August 2022).