[1]
ธนฐิติวราพงษ์ ร., แหวนเพชร น., and ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธ., “Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province”, rusci, vol. 22, no. 2, pp. 53–60, Dec. 2019.