[1]
ศรีรัตนอารี พ., คงสง ว., ตู้ประกาย เ., and หาญพาณิชย์ บ., “Building Inspection for Valuating on Office Buildings in Bangkok”, rusci, vol. 22, no. 2, pp. 71–80, Dec. 2019.