ธนฐิติวราพงษ์ รัฐธีร์, แหวนเพชร นภาขวัญ, and ธำรงนาวาสวัสดิ์ ธรณ์. “Feeding Types of Fish in Seagrass Beds in Khung Kraben Bay Area, Chanthaburi Province”. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology 22, no. 2 (December 27, 2019): 53–60. Accessed August 14, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rusci/article/view/232491.