กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบสารสกัดจากวัชพืชวงศ์ Asteraceae ในการเป็นสารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ผัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล