กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดต้นทุนการใช้เอนไซม์กลูโคอะไมเลสในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae MGT1/1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล